LELYSTAD
 

Home

Initiatief nieuw concept Lelystad Dialoog!

Tot en met 2014 hebben verschillende maatschappelijke organisaties  samen gewerkt aan de jaarlijkse Dag van de Dialoog in november.

 

In de afgelopen periode is er door de werkgroep hard gewerkt aan een nieuw initiatief, de Lelystaddialoog. Binnen 14 dagen samen in dialoog rond een actueel thema over wat ons als Lelystedelingen raakt, bezig houdt, ontroert. Om aan actuele kracht te winnen en toch de waardevolle eigenschappen van de dialoog te behouden, heeft de werkgroep het initiatief Dag van de Dialoog gewijzigd in een minimaal 4 maal per jaar te organiseren Lelystaddialoog.

 

De werkgroep Dag van de Dialoog is nu de werkgroep Lelystaddialoog. Iedere bewoner van Lelystad kan bij de werkgroep een actueel thema aanreiken. Vervolgens organiseert de werkgroep binnen twee weken een dialoogbijeenkomst. Snel en actueel. Datum en thema worden bekend gemaakt via de media en facebook/twitter.

 

De dialoogtafels vinden plaats in de FlevoMeer Bibliotheek of in de Kubus. Afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich meldt, worden dialoogtafels geformeerd. De dialoog wordt geleid door een getrainde gespreksleider aan de hand van de 4 vragen, horende bij de structuur van de dialoog.  De organisatie zorgt voor voldoende gespreksleiders, die – wanneer hun inzet als gespreksleider niet nodig is – meedoen als deelnemer. De dialoogbijeenkomst duurt in principe twee uur. Jaarlijks wordt er een trainingsavond belegd voor gespreksleiders over de dialoogmethode en verschillende vormen van dialoog.   

Evaluatie van de dialogen, Wat raakte mij?

Wat raakte je tijdens de Dag van de Dialoog?

-      Openheid

-      Openheid-kwetsbaarheid

-      Komen te spreken waar het echt over gaat. Dichtbij.

-      De openheid van het kleine gezelschap

-      De verhalen van anderen

-      Ontspannen. Verhaal kwijt raken, vertellen.

-      De diverse verhalen die gedeeld werden, maar vooral over de zorg. Plas `incident’.

-      De saamhorigheid. Elkaar laten uitpraten en luisteren naar elkaar.

-      Over oude mensen en zorg. Hoe te behandelen met respect.

-      De betrokkenheid van iedereen. De grote rol van het hart.

-      Zorg voor oudere mensen.

-      De openheid van de andere deelnemers.

-      Negatieve verhalen uit de ouderenzorg.

-      Goede discussie. Prima begeleiding. Goede verzorging.

-      Dat ik meteen met de feiten geconfronteerd werd qua vooroordelen over personen.

-      Mooi om te zien hoe oordelen je kunnen vormen! Of juist ontvormen.

-      De persoonlijke verhalen waardoor je elkaar beter leert kennen.

-      De gezelligheid.

-      Openheid

-      Niet iets bijzonders

-      Ik vind het leuk de verhalen te wisselen

-      Dat mensen – onbewust – nog vaak niet `luisteren’ maar al bezig zijn hun antwoord te geven.

-      Anderen hebben soms andere ervaringen

-      De ideeën van anderen als advies meegenomen

-      De openheid van de deelnemers (sters)

-      Goede mensen en goede praten

-      Openheid van iedereen

-      De openheid met elkaar waar je soms mee verder kan

-      Dat die vriendschap mis liep. Het is fijn om vrienden te hebben al zijn het je mensen die je             dagelijks tegenkomt op je levensweg.

-      De openheid die ontstond tijdens het gesprek en de verbondenheid die naar boven kwam.

-      Respect voor elkaar. Elkaar laten uitpraten. De openheid van sommige deelnemers over hun levensverhalen.

-      De openheid. Kwetsbaarheid. Dankbaarheid. Vertrouwen.

-      Je kunt groeien aan teleurstellingen in je leven.

-      De openheid waarmee een ieder sprak

-      Dat mensen worden afgerekend op hun huidskleur of hoofddoek

-      Leuk

-      Dat ieder mens wel wat heb en er toch voor wil gaan om beter in het leven te staan gaf mij toch
ook wel steun

-      Openheid

-      Positief: de rust om naar elkaar te luisteren. De durf om iets van jezelf te vertellen! En: er zijn 3 anderstaligen die ik misschien met hun Nederlands kan helpen!

-      Leuk. Woorden geleerd.

-      Leuk! Mag vaker !

-      Gesprekken en ervaringen van mensen die slechte ervaringen hebben in het leven

-      Het samen zijn. Mensen leren kennen. Communiceren/ Leren van anderen.

verbinding.

-      Samen verhalen delen en gelijk zijn.

-      Samen praten

-      De verhalen van anderen. De plezierige gastvrijheid/leiding van Ilsemarysol.

-      Persoonlijke verhaal van mensen

-      Mensen willen helpen.

Evaluatie van de dialogen, Afspraken met mezelf:

Mijn eerste stap/afspraak met mijzelf:

 • Sportschool. Computer in orde maken. Met anderen in dialoog gaan. Beginnen met boek.
 • Mijn droom: goed leven
 • Blijven leven volgens mijn filosofie, niet de nadruk op verschillen maar samenwerken
 • Nieuwe mensen de kans en ruimte geven om hun weg te vinden in jouw omgeving
 • Doorgaan met wat ik probeer te doen
 • Nog niet bedacht.
 • Naar huis!
 • Niet te veel wantrouwen
 • In dialoog blijven gaan ondanks teleurstellingen
 • Nog meer bellen met mijn zoons.
 • Blijf wie je bent, je bent van waarde. Liefde hebben voor mijn omgeving en actief zijn voor mijn medemens
 • Kijken naar mijn familie met mededogen (mijn ouders, mijn broer, mijn zus)
 • Groeten. Tijd nemen om stil te staan.
 • Alert te zijn of attent zijn. Open staan voor mijn medemens
 • Iemand een kaartje sturen of even bellen, of met alleenstaande een dagje op stap
 • Elke dag zet ik al een eerste stap
 • Goed voor mijzelf zijn
 • Info inwinnen
 • 1.
 • Nog lang gezond blijven naar lichaam en geest
 • Mensen lezen
 • Mijn kinderen gelukkig zien en ze begrijpen; assertief blijven
 • Ik blijf dromen en hoop er regelmatig een bezoek te brengen (en daar spaar ik voor)
 • Meer Nederlands praten. G.S. gaat taalhulp geven
 • Netwerk opbouwen. Werken voor haar zoon.
 • Vooral positief doorgaan
 • Mensen te helpen
 • Vriendelijk zijn voor mensen die onvriendelijk lijken
 • Bewust blijven van mijn eigen oordelen; positief blijven insteken, tijd nemen
 • A.s.a.p.

Evaluatie van de dialogen, Dromen:

Mijn droom:

 • Respect voor elkaar en in gesprek gaan met elkaar
 • Gezond leven en mijn zoon goed groot brengen
 • Dat ieder ook vanuit het perspectief van een ander kan kijken
 • Dat mensen naar elkaar luisteren en van elkaar leren, met respect en geduld
 • Ruimte voor iedereen om zijn dromen waar te maken en te leven zoals hij dat wil
 • Is dat mensen in mijn omgeving (mijn cultuur) vooral de realiteit zien, `Hun droom mijn realiteit wordt’.
 • Wederzijds respect
 • Mooie….. (onleesbaar)
 • Studeren en wat dat belemmert
 • Eerlijke verdeling van voedsel in de wereld
 • Respect en acceptatie
 • Gelukkig zijn
 • Gezondheid, geld
 • Gezondheid houden, kort levenseinde
 • Mensen verbinden door in gesprek te gaan met mensen
 • Nog even genieten van het leven
 • Is dat ik mag blijven zoals ik nu in het leven sta: vriendelijk, positief, krachtig
 • Mededogen en compassie voor mijzelf en voor mijn medemensen
 • Verbinding met mensen
 • Om mijn grens te blijven bewaken ondanks mijn enthousiasme
 • Is contacten houden
 • Leven in mededogen en compassie
 • Alle woorden kennen en een diploma hebben
 • Een veilige samenleving
 • Meer leven zonder te veel met de mening van anderen bezig te zijn
 • Eerst naar de ander luisteren voor je antwoordt
 • Iets bijdragen aan een betere wereld
 • Ik wil nagelspecialist worden en mijn eigen huis kopen in mijn land
 • Dat de mensheid voor eeuwig leeft
 • Zingen en schilderen
 • Begeleiden in de tuin
 • Is druk gaande, in ontwikkeling
 • Mijn website uitbreiden over ’t openbaar vervoer.
 • Rustig doorgaan op de ingeslagen weg
 • Opleiding
 • Wonen en oud worden op Bonaire (bij mijn dochter)!
 • Gezondheid ook voor moeder; opleiding in de zorg
 • Gezondheid; goede toekomst zoon; overdag werken.
 • Gezondheid, vrede, positieve man, respect, geluk
 • Betaalde baan bij een Welzijnsorganisatie. Dat wat bij mij past.
 • Een bont Nederland.
 • Een buurt waar iedereen meetelt, een feest
 • Positief mensen blijven benaderen
 • Huisje tuintje beestje boompje

De dialoog gaat gewoon verder…

 

De Dag van de Dialoog Lelystad 2014 is voorbij. Ben jij erbij geweest als gespreksleider, deelnemer of tafelorganisator en heb je zin om na te praten en  verder in dialoog te gaan?

Kom dan op vrijdag 21 november om 16.30 uur naar Atolplaza.

We verheugen ons op jouw komst!

 

Wat zie jij?

Wat zie jij?

Wat zie jij op 13 november? Wilt u deelnemen bij een van de Tafels? en geef u op als deelnemer bij een van de vele tafels!